Lào Cai: Đảm bảo quyền lợi học sinh, sinh viên tham gia BHYT

Những năm qua, tỉnh Lào Cai đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV), tỷ lệ người tham gia ngày càng tăng cao và được đảm bảo về quyền lợi.

Theo thống kê của BHXH tỉnh Lào Cai, hằng năm, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT trên địa bàn đều đạt trên 98%; gần 50% cơ sở giáo dục, đào tạo đủ điều kiện được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ). Năm 2018, cơ quan BHXH đã trích chuyển CSSKBĐ toàn tỉnh là 3,84 tỷ đồng tăng 953,1 triệu đồng so với năm 2017 (trong đó 2,92 tỷ đồng cho đối tượng HSSV, tăng 654,3 triệu đồng so với năm 2017 và 914,8 triệu đồng cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi cho các trường mầm non, tăng hơn 298,8 triệu đồng so với năm 2017). Đây là khoản kinh phí không nhỏ, tạo nguồn tài chính quan trọng để các nhà trường thực hiện CSSKBĐ cho nhóm đối tượng này.

Năm 2018, toàn tỉnh Lào Cai có 266.783 lượt HSSV khám chữa bệnh BHYT với tổng số tiền được quỹ BHYT chi trả hơn 140 tỷ đồng. Có nhiều trường hợp được hưởng số tiền hàng chục triệu đồng.

Với những lợi ích đó, năm học 2019 - 2020, BHXH tỉnh Lào Cai và các sở, ngành liên quan xác định, phấn đấu đạt 98,91% HSSV và trẻ em mầm non toàn tỉnh tham gia BHYT; trong đó, không có cơ sở giáo dục nào tham gia BHYT thấp hơn 95%.

Và để đạt được mục tiêu này, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các gia đình chủ động tham gia BHYT cho con em; nâng cao chất lượng CSSKBĐ, dịch vụ y tế, phục vụ ngày càng tốt hơn người tham gia./.

 

Tác giả bài viết: Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn