Hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo quy trình của Quyết định 346/QĐ-BHXH

Vừa qua, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ theo quy trình của Quyết định 346/QĐ-BHXH. Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Trung ương có đại diện, lãnh đạo các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam; đại diện Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Công ty Tecapro. Tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo, cán bộ BHXH 20 tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu BHXH tỉnh Vĩnh Phúc, về phía Ngành BHXH, tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đại diện lãnh đạo và viên chức các phòng Quản lý thu,  Công nghệ thông tin, Cấp sổ thẻ, Thanh tra – Kiểm tra, Thành viên tổ kiểm soát cấp tỉnh, Cán bộ tham gia đào tạo: “ Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung Ngành BHXH” theo Công văn số 1103/BHXH-VP ngày 08/4/2019 của BHXH Việt Nam; Đại diện lãnh đạo và viên chức làm công tác thu BHXH các huyện, thành phố. Về phía Ngành Bưu điện tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Mai Hương – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng các cán bộ Bưu điện tỉnh.Các đại biểu tham dự tại Điểm cầu BHXH tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết: Năm 2018, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 595/QĐ-BHXH về Quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; trong đó, có quy định về việc cấp, quản lý Mã số BHXH. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc cập nhật, cấp Mã số BHXH vẫn còn chậm, bị trùng, sai sót ảnh hưởng đến chất lượng thông tin, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Khắc phục tình trạng này, BHXH Việt Nam đã lấy ý kiến BHXH các địa phương; giao Trung tâm CNTT, Ban Thu cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình cấp, quản lý Mã số BHXH mới chặt chẽ hơn. Ngày 28/3/2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ký ban hành Quyết định 346/QĐ-BHXH về Quy chế quản lý và cấp Mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019.

Theo Quyết định, quy trình cấp, quản lý Mã số BHXH có sự tham gia của: UBND xã, cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH với sự chỉ đạo thống nhất từ Tổ kiểm soát cập nhật dữ liệu hộ gia đình tại cấp Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện. Quy trình thực hiện được tổ chức chặt chẽ trong rà soát, đối chiếu thông tin trên nguồn dữ liệu tập trung toàn quốc đảm bảo cập nhật đầy đủ, chính xác biến động thành viên hộ gia đình vào cơ sở dữ liệu hộ gia đình. Mỗi người tham gia chỉ được cấp duy nhất một Mã số BHXH.

Đồng chí Lê Nguyên Bồng - Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, việc thay đổi quá trình cấp, quản lý Mã số BHXH kéo theo sự thay đổi của nhiều phần mềm nghiệp vụ liên quan của ngành BHXH. Hiện nay, trong cấp Mã số BHXH điều quan trọng nhất là cán bộ BHXH khi tiếp nhận thông tin ban đầu về tăng giảm, cập nhật thành viên hộ gia đình từ UBND xã, cơ quan Bưu điện bắt buộc phải thực hiện thao tác tìm kiếm, rà soát thông tin này trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình toàn quốc với nhiều tiêu thức thông tin cụ thể để chắc chắn rằng hộ gia đình, thành viên này được cấp mã số lần đầu. Toàn bộ thao tác của cán bộ nhập liệu được lưu lại trên các hệ thống phần mềm. Tổ kiểm soát tại Trung ương sẽ kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử phạt nếu cán bộ nhập liệu không thực hiện rà soát hoặc để sai sót.

Tại Hội nghị, đại diện trung tâm CNTT, Công ty Tecapro đã hướng dẫn BHXH các địa phương sử dụng phần mềm theo quy trình của Quyết định 346/QĐ-BHXH gồm 3 bước: Tìm kiếm, cập nhật và phê duyệt với một số lưu ý.

Phát biểu chỉ đạo sau Hội nghị trực tuyến, đồng chí Lê Đình Tuấn – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã chỉ đạo ngay trong buổi chiều cùng ngày các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục ở lại BHXH tỉnh để thực hành thuần thục các nội dung đã được tập huấn. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung theo Quyết định 346/QĐ-BHXH và các hướng dẫn của BHXH Việt Nam, phối hợp thực hiện tốt trong công tác cập nhật tăng giảm thành viên hộ gia đình theo quy trình phần mềm mới./.
 

Tác giả bài viết: Mạnh Phú – Phòng CNTT