Văn Bản - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
12:51 +07 Thứ sáu, 18/10/2019
Tổ giải đáp
Tra cứu trực tuyến BHXH
Văn bản pháp luật

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Luật BHXH

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công

Trang nhất » Văn Bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
4612/BHXH-CSXH 02/11/2011

Giải quyết khu vực phụ cấp một lần

Tải về
555/BHXH-CSXH 14/02/2011

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công, thu nhập đã đóng BHXH theo thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH

Tải về
777/QĐ-BHXH 17/05/2010

Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội

Tải về
1313/QĐ-BHXH 22/11/2011

Ban hành Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về
5025/BHXH-CSYT 28/11/2011

Về việc báo cáo Mẫu 21/BHYT

Tải về
1607/QĐ-BHXH 16/09/1997

Quyết định số 1607/QĐ-BHXH ngày 16/9/1997 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc thành lập BHXH tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về
23/2011/NĐ-CP 04/04/2011

Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Tải về
86/2010/NĐ-CP 13/08/2010

Nghị Định 86/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH

Tải về
94/2008/NĐ-CP 22/08/2008

Nghị Định 94/2008/NĐ-CP Chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tải về
29/2008/TT-BLĐTBXH 28/11/2008

Thông tư số 29 ngày 28-11-2008 V/v cấp, quản lý, sử dụng thẻ KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tải về
 

LIÊN KẾT WEBSITE