Văn Bản - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
17:04 +07 Thứ ba, 10/12/2019
Tổ giải đáp
Tra cứu trực tuyến BHXH
Văn bản pháp luật

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Luật BHXH

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công

Trang nhất » Văn Bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
3238/BHXH-CSYT 06/09/2019

Về việc thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT của Bộ Y tế

Tải về
3096/BHXH-TĐKT 23/08/2019

Về việc Phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tải về
777/QĐ-BHXH 24/06/2019

Quyết định về việc công bố TTHC thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Tải về
3118/BHXH-TT 27/08/2019

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm học 2019-2020

Tải về
2619/BHXH-BT 19/07/2019

V/v thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020

Tải về
969/QĐ-BHXH 29/07/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương

Tải về
2998/KH-BHXH 16/08/2019

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH thi đua thực hiện văn hóa công sở"

Tải về
2353/KH-BHXH 28/06/2019

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Viết về BHXH, BHYT"

Tải về
583/BHXH-CĐBHXH 28/06/2019

V/v giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Tải về
09/2019/TT-BYT 10/06/2019

Hướng dẫn thẩm định điều kiện kí hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phÍ trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Tải về
 

LIÊN KẾT WEBSITE