BIỂU MẪU - Bảo hiểm Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
20:37 +07 Chủ nhật, 25/08/2019

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Luật BHXH

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công

Trang nhất » Biểu mẫu hành chính » BIỂU MẪU

19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ BHXH

Gửi lên: 21/11/2017 19:06 Đã xem 416 Đã tải về 3

14-HSB: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần

Gửi lên: 21/11/2017 19:06 Đã xem 437 Đã tải về 31

D05-TS: Danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Gửi lên: 21/11/2017 19:05 Đã xem 404 Đã tải về 10

Mẫu hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Gửi lên: 21/11/2017 19:02 Đã xem 309 Đã tải về 3

19-BHYT: Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT

Gửi lên: 21/11/2017 19:01 Đã xem 324 Đã tải về 1

20-BHYT: Thống kê thuốc thanh toán BHYT

Gửi lên: 21/11/2017 19:00 Đã xem 322 Đã tải về 2

21-BHYT: Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT

Gửi lên: 21/11/2017 19:00 Đã xem 295 Đã tải về 3

18-CBH: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng

Gửi lên: 21/11/2017 18:59 Đã xem 465 Đã tải về 8
 
Quảng cáo hộ gia đình
Quảng cáo động
Quảng cáo BHYT

LIÊN KẾT WEBSITE