22:02 +07 Thứ năm, 19/04/2018
Tổ giải đáp
Tra cứu trực tuyến BHXH
Văn bản pháp luật

CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM

Luật BHXH

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 1003

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53542

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 3013843

Dịch vụ công trực tuyến

Dịch vụ công

Trang nhất » Giới thiệu

Nghị quyết

BHXH THÀNH PHỐ VĨNH YÊN


   
  Giám đốc:
Nguyễn Văn Nguyên
 
 
Phó Giám đốc:
Nguyễn Thị Thanh Hải
  Phó Giám đốc:
Từ Thị Liên Phương

Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211.3861920

 

I. Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội thành phố:

1. Bảo hiểm xã hội thành phố là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại thành phố, có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định của pháp luật.
             2. Bảo hiểm xã hội thành phố chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự quản lý hành chính Nhà nước của Uỷ ban nhân dân thành phố.
             3. Bảo hiểm xã hội thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản và trụ sở riêng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bảo hiểm xã hội thành phố:

1. Xây dựng, trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội thành phố dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.
             2. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

             3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội tỉnh, cụ thể:

a) Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

b) Khai thác, đăng ký, quản lý các đối tượng tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

c) Thu các khoản đống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các tổ chức và cá nhân tham gia;

d) Giải quyết cac chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
            e) Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; từ chối việc đóng hoặc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng quy định;
             g) Quản lý và sử dụng , hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản;

h) Ký hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; giám sát việc thực hiện hợp đồng, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế; chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế;
             4. Kiểm tra, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia và các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

           5. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh; tổ chức bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo cơ chế ''một cửa'' tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố.
             6. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
             7. Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các tổ chức và cá nhân tham gia.
             8. Tổ chức triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội thành phố.
             9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
          10Đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn.
           11. Có quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.
           12. Cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền hưởng các chế độ, thủ tục thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu; Cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
           13. Quản lý viên chức của Bảo hiểm xã hội huyện.
           14. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê báo cáo theo quy định.
           15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

          III. Chế độ quản lý, chế độ làm việc và trách nhiệm của Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố:
          1. Chế độ quản lý:

          Bảo hiểm xã hội thành phố do giám đốc quản lý, điều hành. Giúp giám đốc có các phó giám đốc. Giám đốc và các phó giám đốc do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng và kỷ luật theo quy trình bổ nhiệm và phân cấp quản lý cán bộ.
          Số lượng phó giám đốc không quá 03 người.
          2. Chế độ làm việc:
         a. Giám đốc làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế đó.
        b. Giám đốc phân công hoặc uỷ quyền cho Phó Giám đốc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Giám đốc. Giám đốc phải chịu trách nhiệm về quyết định của Phó Giám đốc được phân công hoặc uỷ quyền giải quyết.
          3.Trách nhiệm:

          a. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định này.
          b. Quyết định các công việc thuộc phạm vi và thẩm quyền quản lý của Bảo hiểm xã hội thành phố và chịu trách nhiệm về các quyết định đó.
          c. Quyết định các biện pháp để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các biểu hiện tiêu cực khác trong viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố và chịu trách nhiệm khi  để xảy ra hành vi vi phạm.
          d. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và trước pháp luật khi tổ chức thực  hiện nhiệm vụ.
          đ. Thực hiện các quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy định quản lý hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân thành phố.

ô